Japan

ญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัยที่ทุกคนต้องไป

ประเทศที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากในหลายๆเรื่องไม่ ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีด้านเศรฐกิจในหลายด้านๆอาจจะเรียกว่าเป็นประเทศ ที่มีความพัฒนามากที่สุดในทวีปเอเชียเลยก็ว่าได้ เป็นประเทศหนึ่งในแถบเอเชียที่มีผู้คนนั้นให้ความสนใจและไปเที่ยวกันเป็น จำนวนมากที่ผู้คนในแถบเอเชียชอบไปประเทศญี่ปุ่นนั้นก็เพราะว่าเดินทางได้ สะดวกใช้เวลาในการเดินทางไม่นานแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นถือได้ว่าเป็น ประเทศที่มีเทศกาลที่น่าไปมากมายและมีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเยอะ อีกประเทศหนึ่งในแถบเอเชียการเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่นนั้นก็จะสะดวกสบาย เพราะประเทศญี่ปุ่นนั้นได้ไม่รถไฟฟ้าวิ่งรอบทั่วประเทศซึ่งเป็นการสะดวกที่ จะเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสบายเดินทางข้ามจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและ ประเทศญี่ปุ่นก็มีผู้คนที่เป็นมิตรอย่างมาก

Japan-one

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นนั้นก็จะมีหลายสถานที่ เช่น พระราชวังเอะโดะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น อยู่ที่โตเกียวเป็นพระราชวังของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เมจิแห่งประเทศญี่ปุ่น อีกที่ก็จะเป็น โตเกียว ทาวเวอร์ เป็นหอคอยที่มีขนาดใหญ่อยู่ที่มินาโตะอยู่ในโตเกียวหรือว่าจะเป็นภูเขาไฟฟู จิเป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมีความสูง 3,776 เมตร อยู่ในจังหวัดยะมะนะชิและชิซุโอะกะ ภูเขาไฟฟูจินั้นถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดขายของประเทศญี่ปุ่น เลยก็ว่าได้เพราะภูเขาไฟฟูจินั้นเป็นภูเขาที่มีรูปร่างสวยงามที่สุดในโลกอีก ที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังก็คือปราสาทฮิเมะจิอยู่ที่เมืองฮิ เมจิเป็นปราสาทที่สวยแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นได้เป็นสมบัติประจำชาติของ ประเทศและยังได้รับการรับรองของยูเนสโกว่าให้เป็นมรดกของโลกเพราะเป็นสิ่ง ก่อสร้างที่เก่าที่เหลือรอดมาจกในช่วงสงครามและอีกที่หนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็ คือฮอกไกโด เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถมา เที่ยวได้ตลอดทั้งปีเป็นอีกสถานที่ที่หนึ่งที่ใครไปญี่ปุ่นนั้นพลาดไม่ได้

You may also like...