Eiffel-Tower-one

หอไปเฟล ความสวยงามของฝรั่งเศส

หอไอเฟล ความงดงามที่หน้าจดจำ

การที่จะเราจะหยุดพักร้อนพักผ่อนไปไหนก็จะมองหาสถานที่หนึ่งเพื่อที่จะไป ผ่อนคลายอารมณ์ให้ดีขึ้นแต่ที่อยากจะแนะนำให้ไปจริงๆก็คือ ฝรั่งเศส ฝรั่งเศสเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในด้านสินค้าแฟชั่นมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะ เป็นกระเป๋าพวก แชนแนล น้ำหอม เสื้อผ้า เยอะแยะอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในย่านนั้นๆ แต่บอลฝรั่งเศสก็สุดยอดมากเลยละถ้าใครจะแวะไปดูชมก็ถือว่าสุดยอดแล้วที่อยาก จะแนะนำเลยอีกที่หนึ่งเมื่อคุณมาถึงฝรั่งเศสแล้วต้องไปให้ได้เพราะถ้าไม่ได้ ไปคุณก็จะมาไม่ถึงฝรั่งเศสและเป็นของขึ้นชื่อจากประเทศนี้จริงๆนั้นก็คือ หอไอเฟล หอไอเฟลนั้นมีความสวยงามมากไม่ว่าจะเป็นในเวลากลางวันและกลางคืนถือว่าเป็น เอกลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสไปแล้วนั้นเองและยังถือว่าเป็นสิ่งที่โด่งดังและ ยอมรับจากหลายประเทศว่าเป็นสถานที่น่าเที่ยวของโลกเลยที่เดียว การสร้างหอไอเฟลนั้นสร้างเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ.2432

Eiffel-Tower

การสร้างสิ่งก่อสร้างหอไอเฟลครั้งนี้ถือว่าเป็นหอที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ด้วยความยาวของหอนี้มี 324 เมตรเลยที่เดียวซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูง และคนที่ออกแบบการสร้างผลงานชิ้นนี้ก็คือ กุสตาฟ ไอเฟล และที่มาของหอไอเฟลก็มาจากชื่อของผู้สร้างซึ่งนักท่องเที่ยวต่างๆที่เข้ามา ชมเพราะอยากเห็นความงดงามและความสูงซึ่งได้มีคนเข้ามาแห่ชมมากมายจนบันทึก ไว้เป็นสถิตที่มีคนเข้ามาดูถึง สองร้อยล้านคนเลยที่เดียวถือว่าเยอะมากซึ่งคนที่แห่เข้ามาดูชมอาจจะเห็นมา จากสถานที่ท่องเที่ยวและในหนังที่จะมีมาให้เห็นอยู่บางในเรื่องเพื่อที่จะ ได้เห็นของจริง โดยตอนนี้ หอไอเฟล ได้เป็นตัวดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่นี่และยังเป็นสัญลักษณ์ของฝรั่งเศสอีก ด้วยแม้ในประเทศฝรั่งเศสจะสร้างสิ่งใดขึ้นมากเพื่อที่จะมาเป็นสถานที่ท่อง เที่ยวใหม่ๆแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีอะไรมาทดแทนสิ่งนี้ได้เลย นั้นก็คือ หอไอเฟล

You may also like...