Sigiriya-Rock

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก Sigiriya

Sigiriya เป็นปราสาทหินโบราณ ที่ได้รับการเรียนขานว่าพระราชวังลอยฟ้า ตั้งอยู่ในประเทศศรีลังกา เป็นอีกหนึ่งสถานที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก

เนื่องจากความอลังการของวังซึ่งตั้งอยู่สูงเฉียดฟ้า วังแห่งนี้สร้างมาจากหินทั้งหมด และมีการสร้างรูปสิงโตหินขนาดใหญ่เฝ้าเมืองเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงความน่าเกรงขาม ถึงแม้ในปัจจุบันสิงโตหินจะเหลือชิ้นส่วนแสดงความเป็นสิงโต แค่เท้าขนาดยักษ์ 1 คู่ก็ตามแต่ก็สามารถสัมผัสได้ว่าเมืองแห่งนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ อีกทั้ง ทางเดินขึ้นก็เป็นบันไดลอยฟ้าเหมือนกับกำลังถูกเชิญชวนให้เดินขึ้นไปยังสวรรค์ เมื่อเดินขึ้นไปถึงและมองลงมาทัศนียภาพรอบทิศจากด้านบนชวนติดตราตรึงใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าใครที่ได้มาเห็นต่างต้องประทับใจกันอย่างสุดๆ Sigiriya เป็นทั้งป้อมปราการอันสุดแข็งแกร่ง และเป็นทั้งปราสาทอันแสนงดงามในเวลาเดียวกัน บริเวณรอบๆวังจึงมีคูน้ำล้อมรอบเพื่อสร้างเป็นที่ป้องกันผู้บุกรุกให้เข้าถึงได้ยาก โดยทางเดินขึ้นไปชม Sigiriya มีบันไดทั้งหมด 1,200 ขั้น แต่ก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่ค่อยทรมานเท่าไหร่ จะค่อยๆขึ้นไปแวะพักไปก็ได้ ด้วยความช่างคิดของคนสมัยโบราณจึงทำให้ Sigiriya กลายมาเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกชิ้นหนึ่งอันทรงคุณค่า

You may also like...