สุดยอดสิ่งมหัศจรรย์ทั่วโลก

นครอิสตันบลูเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยาวนาน

นครอิสตันบลูเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยาวนาน
   
              อิสตันบลูหลายๆคนคงจะรู้จักเมืองนี้กันอย่างแน่นอนเมืองอิสตันบลูนั้นได้เป็นเมืองที่มีประชาชนเยอะที่สุดในประเทศตุรกีเป็นเมืองที่มีการเกิดวัฒนธรรมอันหลากหลายอย่างมากซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองที่เปรียบเหมือนสองทวีปทั้งยุโรปและเอเชียรวมเข้าไว้ด้วยกัน อิสตันบลูนั้นเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอีกเมืองหนึ่งเมื่อก่อนนี้ชื่อเดิมของอิสตันบลูนั้นคือ คอนสแตนติโนเปิล ในอดีตนั้นที่อิสตันบลูนั้นเป็นเมืองที่มีหลายชนเผ่ามาอาศัยกันอยู่เป็นจำนวนมากมีชื่อเรียกที่มีความแตกต่างกันไป เช่น ไบแซนไทน์ , คอนสแตนติโนเปิล , สแตมโบล , อิสลามบลู เป็นต้น
    อิสตันบลูนั้นถือได้ว่าเป็นแหล่งความรู้ของคนที่ชอบประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากเพราะนครอิสตันบลูนั้นเปรียบเสมือนเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมและอารยธรรมไว้ทั้งหมด นครอิสตันบลูนั้นเป็นเมืองเดียวในประเทศตุรกีที่มีพื้นที่เชื่อมกับ 2 ทวีปทางฝั่งเอเชียนั้นจะอยู่ฝั่งอนาโตเลียนและยุโรปจะอยู่ฝั่ง Trace ในนครอิสตันบลูนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหลายๆอย่างเช่น เสาโอเบลิสก์ , พระราชวังทอปกาปี เป็นต้น นครอิสตันบลูนั้นเป็นนครที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวสวยที่หนึ่งเลยทีเดียว
    นครอิสตันบลูนั้นแบ่งได้ออกเป็น 3 ยุค คือ 1. ไบแซนไทน์ 2. ออตโตมัน 3. ตรุกี เป็นต้น นครอิสตันบลูนั้นเป็นนครที่มีความสวยงามเป็นอีกหนึ่งที่คนชอบท่องเที่ยวทั่วโลกและอยากรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ไม่ควรพลาดเพราะถ้าไปนั้นได้ทั้งความรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์และยังได้ดูสิ่งก่อสร้างหรือสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามให้เป็นที่แห่งความทรงจำในสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งเลยทีเดียวอิสตันบลูนั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งอารยธรรมเมืองหนึ่งเลยก็ได้เพราะเมืองนี้ได้มีประวัติศาสตร์ที่มีความยาวนานเป็นอย่างมากและเป็นเมืองที่ขึ้นชื่ออีกเมืองหนึ่งเลยทีเดียว