สุดยอดสิ่งมหัศจรรย์ทั่วโลก

พระราชวังที่เก่าแก่มากที่สุดในเกาหลี

สถานที่ท่องเที่ยวพระราชวังคย็องบกที่ประเทศเกาหลี
          พระราชวังคย็องบกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งสถานที่แห่งนี้คนนิยมไปเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าพูดกันปากต่อปากเพราะถ้าไปประเทศเกาหลีนั้นสถานที่แห่งนี้ไม่ควรพลาดพระราชวังคย็องบกได้ตั้งอยู่ในตอนเหนือของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ในกรุงโซล เป็นพระราชวังที่มีสถานที่ขนาดใหญ่มากเป็นสถานที่ หนึ่งในห้า ที่เป็นพระราชวังที่สร้างโดย ราชวงศ์โชซ้อน มีการสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1937 หรือ ค.ศ. 1394 โดย ช็อง โค จ็อน พระราชวังคย็องบกแห่งนี้ได้มีตำนานเล่าขานกันมาเป็นระยะเวลานานเพราะเป็นพระราชวังหลักที่กษัตริย์และพวกเชื้อพระวงศ์ ได้ใช้ประทับในพระราชวังคย็องบกมาตลาดเพราะเป็นพระราชวังหลักแล้วยังเป็นเมืองหลวงอีกด้วยซึ่งเหล่าเชื้อพระวงศ์นั้นได้ใช้ พระราชวังคย๊องบก เป็นที่อยู่อาศัยหลักโดยให้พระราชวังอื่นๆเป็นที่รองและพระราชวังคย็องบกนั้นเป็นที่โปรดของกษัตริย์เป็นที่สุดจึงได้มีการรับการต่อเติมจากพระเจาแทจงและพระเจ้าเซจงมหาราช โดยปัจจุบันนั้นอาจเห็นอยู่แต่บางส่วนได้หายไปเพราะถูกเพลิงเผาวอดในช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นได้ทำสงครามกับประเทศเกาหลี จึงทำให้พระราชวังนั้นไม่สมบูรณ์มากนั้น พระราชวังคย็องบกแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ใหญ่มากมีพื้นที่ถึง ห้าล้านสี่แสน ตารางฟุต และช่วงต้นของพระราชวงศ์โชซ้อนมีอาคารถึง สองร้อย อาคาร ซึ่งอาคารทั้งหมดได้ถูกเผาทิ้งและถูกพังทลายในปี พ.ศ. 2135 โดยประเทศญี่ปุ่นทำสงครามกับประเทศเกาหลี โดยปัจจุบันนั้นได้มีการซ่อมแซมพระราชวังคย็องบกให้เสมือนก่อนในแบบต้นฉบับแต่มีตำหนักนั้นเพียง สิบ ตำหนัก โดนปัจจุบันได้มีการจัดทัวร์ในประเทศเกาหลีสถานที่พระราชวังคย็องบกเป็นสถานที่หลักที่ทัวร์นั้นจะพาไปเพราะเป็นสถานที่สำคัญและมีประวัติที่มีความสำคัญมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานผู้คนจึงนิยมไปชมพระราชวังคย็องบก พระราชวังแห่งนี้จึงเป็นสถานที่สำคัญและคนทั่วโลกนั้นนิยมไปกันเป็นส่วนมาก